środa, 20 stycznia 2010

Pozwolenie na budowę

Wybudowanie domu z gliny jest o wiele prostsze od tradycyjnego, jednak konieczne jest spełnienie wymogów prawa budowlanego. Po wykonaniu kompletnej dokumentacji, trzeba uzyskać niezbędne uzgodnienia. Polska posiada normy budowlane w zakresie budownictwa z gliny lekkiej, w związku z czym nie ma problemów z uzgodnieniami i zatwierdzeniem dokumentacji budowlanej.

Polskie normy dotyczące budowania domów z gliny:
  • BN-62/6738-01 Masy cementowo-gliniane z wypełniaczami
  • BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane.
  • BN-62/9012-01 Cegła i bloki cementowo-gliniane z wypełniaczami
  • BN-62/8841-04 Budownictwo z gliny. Ściany z gliny ubijającej - warunki techniczne wykonania i odbioru.

Brak komentarzy: